Mapa Štúrova 50, 040 01 Košice
Mail uniquepeople@uniquepeople.sk
Linkedin

Superdomov

Project duration
05/2018 – ongoing

Technologies and Used Tools
IBM Websphere 8.5, ODS database, frameworks, and  APIs for internal systems (LDAP, SAP, CRM, Email server)
Link
https://www.superdomov.sk 
Summary
Komplexný a responzívny online webový portál vyvinutý pre slovenskú pobočku nadnárodnej spoločnosti určený na podporu zákazníckeho servisu a predaja nekomoditných produktov. Zlepšuje komunikáciu so zákazníkmi a zhromažďuje údaje na základe zákazníckych preferencií.
Benefits
Portál obsahuje funkcionality ako: 
Verejná zóna zameraná na nové produkty.
Súkromná zóna s personalizovaným obsahom, informačnými panelmi, využívanými službami a produktmi, kalendárom, upozorneniami a správami.
Developers view
Spustením tejto služby sme pomohli nášmu klientovi rozšíriť portfólio aj v rámci nekomoditných služieb a produktov
V rámci tejto iniciatívy sa podarilo úspešne otestovať viacero konceptov a inovatívnych spôsobov predaja
Klientovi sme pomohli dosiahnuť vytýčené ciele v oblasti digitalizácie a transformácie, je vnímaný koncovými zákazníkmi ako atraktívny inovatívny brand
Previous project
Next project
Let’s get started